Vaxiluskerna

vaxilusk1

Vad är Vaxiluskerna?

Vaxiluskerna är ett koncept Valneva tagit fram för att belysa några av de virus- och bakteriesjukdomar man kan vaccinera sig emot inför sin resa. På hemsidan Vaxiluskerna.se finns information om sjukdomarna, olika riskområden för smitta, och möjlighet att hitta en vaccinatör i sitt närområde. Vill ni vara med på vaxiluskerna.se? Kontakta SBL Vaccin Distribution kundservice på 08-735 12 50.