Immunglobuliner

Gammaglobuliner
Preparat Tillverkare Förpackning Artikelnr. FASS Info
Beriglobin CSL Behring 1 x 2 ml 180847
Immunglobulin mot rabies
Berirab P 750 UI CSL Behring 1 x 5 ml 9021482
Immunglobulin mot tetanus
Preparat Tillverkare Förpackning Artikelnr. FASS Info
Tetagam CSL Behring 1 x 1 ml 9021477