Logo Vaccin Akademien
Vaccinationskurser & utbildningar 2018

Valneva arrangerar kurser och utbildningar inom området vaccinationer och resemedicin.

Grundkurs i Vaccinationer och Resemedicin anordnas externt via Reserådet.
Föreläsare är professor Lars Lindquist, infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och professor Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Uppdaterad: 2018-03-23

Grundkurs Vaccinationer & Resemedicin

Plats

Anmälan

Anordnas löpande av Reserådet
Mer information finns på http://rr.reseradet.org/utbildningar/

Stockholm
, Göteborg, Malmö

Web-anmälan

Uppföljningskurser 2018: Mer information på länken ovan.

 

Valneva VaccinAkademien

Plats

Mer information och anmälan

24 april
Risker & Råd, resemedicinska fall, Lars Rombo
Stockholm
18.00 – 21.00
Erika Söderström
25 april
Risker & Råd, resemedicinska fall, Lars Rombo
Göteborg
18.00 – 21.00
Camilla Johansson
26 april
Risker & Råd, resemedicinska fall, Lars Rombo
Malmö
18.00 – 21.00
Carl Sköld
8 maj
Risker & Råd, resemedicinska fall, Lars Rombo
Örebro
18.00 – 21.00
Erika Söderström
16 maj
Risker & Råd, resemedicinska fall, Lars Rombo
Uppsala
18.00 – 21.00
Erika Söderström
17 maj
Risker & Råd, resemedicinska fall, Lars Rombo
Linköping
18.00 – 21.00
Erika Söderström